Consultation on the proposed Seabass Fisheries Management Plan. Ymgynghoriad ar y Cynllun Rheoli Pysgodfa arfaethedig ar gyfer Draenogiaid Môr

Closes 1 Oct 2023

Contents

All respondents must complete the required 'Consultee Feedback on the Online Survey' and ‘personal details and confidentiality’ sections before you are able submit your response.

However, you can choose whether to complete the questions on the proposed Bass FMP or the questions on the Bass FMP environmental report or both.

Rhaid i bob ymatebydd lenwi’r adrannau ‘Adborth gan yr Ymgynghorai ar yr Arolwg Ar-lein’ a ‘manylion personol a chyfrinachedd’ cyn gallu cyflwyno eich ymateb. 

Fodd bynnag, gallwch ddewis a ydych am ateb cwestiynau am yr FMP arfaethedig ar gyfer Draenogiaid Môr neu gwestiynau am adroddiad amgylcheddol yr FMP arfaethedig, neu’r ddau.