Consultation on amending allergen information provisions contained within domestic food information legislation for food prepacked for direct sale / Crynodeb o'r ymgynghoriad ar ddiwygio darpariaethau gwybodaeth am alergenau mewn deddfwriaeth gwybodaeth am fwyd ddomestig ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol

Closes 29 Mar 2019

Responding in Welsh or English / Ymateb yn Gymraeg neu’n Saesneg

1. Would you like to respond to this consultation in Welsh? / Hoffech chi ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn Gymraeg?

 

Oherwydd strwythur y wefan hon, mae rhai elfennau yn ymddangos mewn Saesneg yn unig (e.e. botymau llywio). Cliciwch ar ‘continue’ i symud i’r dudalen nesaf.