Consultation on amending allergen information provisions contained within domestic food information legislation for food prepacked for direct sale / Crynodeb o'r ymgynghoriad ar ddiwygio darpariaethau gwybodaeth am alergenau mewn deddfwriaeth gwybodaeth am fwyd ddomestig ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol

This activity is now closed…

Unfortunately, this activity is now closed and no more online responses will be accepted.

Return to overview page