Consultation on the introduction of catch recording for licensed fishing vessels under 10 metres in length

Closed 2 Apr 2019

Opened 19 Feb 2019

Overview

Summary

Seeking views on the potential business impacts linked to the introduction of catch recording for all English and Welsh licensed fishing boats under 10 metres in length.

Crynhodeb

Ceisio barn ar yr effeithiau potential sydd ynghlwm â chyflwyno cofnodi dalfeydd ar gyfer yr holl gychod pysgota Cymraeg a Saesneg sydd yn llai na 10 medr o hyd.

Why We Are Consulting

Consultation description

We want to know your views on how the introduction of catch recording requirements for under 10 metre vessels registered in England or Wales could potentially affect you and your business.

The change in the licence condition will apply to all English and Welsh licensed fishing vessels under 10 metres in length. Scottish licensed vessels already have a licence condition that mandates recording for the under 10 metre fleet and Northern Ireland will be seeking consultation responses at a later date.

The consultation is open to everyone. It will be of particular interest to owners and operators of licensed fishing boats under 10 metres in length licensed in England and Wales.

Disgrifiad o’r ymgynghoriad

Rydym eisieu clywed eich barn ar syt y gall cyflwyno’r angen i gofnodi dalfeydd gael effaith arnoch chi a’ch busnes.

Bydd y newid i amod y drwydded yn berthnasol i holl gychod pysgota Cymraeg a Saesneg sydd yn llai na 10 medr o hyd. Eisoes mae gan gychod trwyddedig Yr Alban amod trwydded sydd yn gorfodi'r fflyd o dan 10 medr i gofnodi. Bydd Gogledd Iwerddon hefyd yn ymgynghori ar hyn maes o law.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn agored i bawb. Bydd o ddiddordeb i berchenogion a gweithredwyr cychod sydd wedi eu trwyddedu yng Nghymru a Lloegr ac yn llai na 10 medr o hyd.

Audiences

  • All Marine Users

Interests

  • Marine fisheries