Changes to Animal Welfare in Transport Regulations

Closed 28 Oct 2022

Opened 29 Aug 2022

Overview

We are currently seeking views on intended changes to legislation relating to the official controls conducted by the Competent Authority regarding animal welfare during transport

We would value views from key stakeholders so that we can mitigate any risks or unintended impacts.  If you would like to see, and respond to, the consultation in Welsh, please download the Welsh consultation document found at the bottom of this page and email to aw-transport@defra.gov.uk  by 21/10/2022.

 

Alternatively you can post to:

Defra,

Welfare in Transport Team

Seacole Building

2 Marsham Street

London, SW1P 4DF

 

Rydyn ni wrthi’n gofyn am sylwadau ar newidiadau arfaethedig yn y ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â'r rheolaethau swyddogol sy’n cael eu cyflawni gan yr Awdurdod Cymwys o ran lles anifeiliaid wrth gael eu cludo.

Byddem yn gwerthfawrogi barn y rhanddeiliaid allweddol er mwyn inni liniaru unrhyw risgiau neu effeithiau anfwriadol. Os hoffech chi weld yr ymgynghoriad, ac ymateb iddo, yn Gymraeg, lawrlwythwch y ddogfen ymgynghori Gymraeg sydd i’w gweld ar waelod y tudalen ac anfonwch neges ebost at aw-transport@defra.gov.uk erbyn 21/10/2022.

Fel arall gallwch anfon drwy’r post at

Defra,

Welfare in Transport Team

Seacole Building

2 Marsham Street

London, SW1P 4DF


 

 

 

 

Why your views matter

We would value views from key stakeholders so that we can mitigate any risks or unintended impacts.

Audiences

  • Food Business Operators
  • Pet Carriers
  • Transport Organisations

Interests

  • Animal welfare